Van 5 t/m 26 juli was in Rozet werk te zien dat cursisten in verschillende kunstdisciplines maakten, naar aanleiding van 100 Jaar De Stijl: van Mondriaan tot Dutch Design. Te zien waren onder meer schilderijen, beelden, sieraden, foto’s en teksten. In verschillende cursussen werd gereflecteerd op het begrip identiteit, dat in het verkiezingsjaar 2017 een belangrijk thema werd. 

Hoe Dutch is hetgeen je maakt? Net als bij Dutch Design: minimalistisch, innovatief en humoristisch? In welke traditie werken we? De resultaten zijn heel verschillend en de antwoorden niet eenduidig. Juist die vrijheid is wellicht het bijzondere van de Nederlandse identiteit op dit moment. Die vrijheid houdt ook in dat niet alle cursussen volgens dit thema werkten, maar zeker bezienswaardige producten opleverden.