De Fundatie Zwolle: tentoonstelling Neo Rauch. Te zien tot 03-06-2018

De Fundatie Zwolle: tentoonstelling Neo Rauch. Te zien tot 03-06-2018

Neo Rauch studeerde aan de befaamde Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig bij Arno Rink in de tijd dat Duitsland en Europa nog gedeeld waren. De concentratie in Leipzig op het schilderen plaatste de kunst die daar ontstond buiten de modes van de internationale kunstwereld. Het werk van Neo Rauch doorbrak dit isolement en werd vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw wereldwijd bejubeld.

Eigen indruk: Wat mij allereerst opviel was de kleurkeuze van Rauch. Bijna alle kleuren leken vermengd met een vorm van grijs, waardoor ze iets mysterieus krijgen. Ook trof mij het “Oost-Europese” van een aantal schilderijen. Vrij somber, veel fabrieken en rook op de achtergrond, alsof hij wil zeggen: het leven is ernstige zaak en er dient veel geploeterd en gezwoegd te worden. Zwaar op de hand, somber. In zijn latere werk viel mij het surrealistische en de vrolijkere kleuren in zijn kunst op. Veel personen met bijzondere vormen en uitdossingen, honden met mensengezichten. Wonderlijke titels. Kortom, als je houdt van raadsels, van niet al te toegankelijke kunst en grote indrukwekkende werken, trek er toch maar een paar uur voor uit.

 

De Boeddha en ik

De Boeddha en ik

Mededogen, barmhartigheid, genade, daarvoor staat de persoon van De Boeddha. Veel mensen, ook in de westerse wereld, streven hier naar met behulp van meditatie. Ook ik doe op gezette tijden mijn best mijzelf te verbeteren. Helaas blijf ik een mens, regelmatig gestuurd door woede en frustratie in plaats van door rust en beschouwing. Is dat erg? Neen, voor mijn gevoel is het streven al een heel ding. Deze boeddhakop inspireerde mij om deze innerlijke worsteling naar buiten te brengen en te laten zien. Voor mij –en misschien voor meer mensen- een herkenbaar beeld van persoonlijke identiteit en ontwikkeling.

 

Expositie cursisten van de KunstMakerij

Van 5 t/m 26 juli was in Rozet werk te zien dat cursisten in verschillende kunstdisciplines maakten, naar aanleiding van 100 Jaar De Stijl: van Mondriaan tot Dutch Design. Te zien waren onder meer schilderijen, beelden, sieraden, foto’s en teksten. In verschillende cursussen werd gereflecteerd op het begrip identiteit, dat in het verkiezingsjaar 2017 een belangrijk thema werd. 

Hoe Dutch is hetgeen je maakt? Net als bij Dutch Design: minimalistisch, innovatief en humoristisch? In welke traditie werken we? De resultaten zijn heel verschillend en de antwoorden niet eenduidig. Juist die vrijheid is wellicht het bijzondere van de Nederlandse identiteit op dit moment. Die vrijheid houdt ook in dat niet alle cursussen volgens dit thema werkten, maar zeker bezienswaardige producten opleverden.